Raseduskriisi nõustaja täiendkoolitus
2018-2021

 
 
SA Väärtustades Elu koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga alustab 2018.a septembris raseduskriisi nõustajate väljaõppega. Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
 
Koolituse eesmärk on pakkuda raseduskriisinõustamise täiendõpet töötamiseks tervishoiuvaldkonnas. Koolitusele on oodatud psühholoogi, vaimse tervise õe, ämmaemanda või hingehoidja väljaõppega isikud.
 
Täiendkoolitus toimub Tallinnas perioodil september 2018 – detsember 2020 (kokku 2,5 aastat). Koolitus on jagatud 7-ks õppetsükliks, üks õppetsükkel on 4 kuud: september-detsember; jaanuar-aprill; mai-august. Õppetöö on planeeritud 1 kord kuus kolmel järjestikusel nädalapäeval, kuni 9 akt päevas (va august 2019 ja august 2020, mil õppetöö toimub 5-l järjestikusel nädalapäeval). Õppetööd ei toimu juuli 2019 ja juuli 2020.
 
Õppimine on tasuline. Ühe õppetsükli hinnaks õppijale on 200 eurot. Kogu koolituse hind õppijale on kokku 1400 eurot.
 
Koolituse läbinu saab tunnistuse raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumise kvalifikatsiooni kohta ja saab taodelda Raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutset.
 
Vastuvõtutingimused
Eeldused:
  • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon või rakenduskõrghariduse diplom.
  • Vähemalt 2-aastane tervishoiu- ja/või vaimse tervise valdkonnas töötamise kogemus viimase 5 aasta jooksul.
  • On omandanud eeldusaineid (üldpsühholoogia, tervisepsühholoogia, arengupsühholoogia ja/või kriisipsühholoogia) vähemalt 6 EAP ulatuses.
 Koolitusel osalejalt eeldatakse peale raseduskriisi nõustamise täiendkoolituse lõpetamist vähemalt 3-aastast erialast rakenduslikku tegevust raseduskriisi nõustamise valdkonnas.
Kandideerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV, akadeemilised dokumendid ja motivatsioonikiri teemal „Miks soovin õppida raseduskriisinõustajaks ja kuidas kavatsen tulevikus saadud oskusi rakendada” ja läbida edukalt vastuvõtuintervjuu.
 
ÕPPEKAVA: 
 
 
 
 
RKN täiendkoolituse III õppegrupi lõpetamine toimub 10.06.2021
 

ÕPPEJÕUD: 

 

Kristiina Uriko — Kristiina Uriko_Isikututvustus_RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Andres Sild — Andres Sild CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)

Ann-Liis Ojaots — Ann-Liis Ojaots CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Maire Riis —MaireRiis CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Margit Emberg
Naatan Haamer
Lemme Haldre —Lemme Haldre Isikututvustus RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Aita Keerberg
Siiri Tõniste — Siiri Tõniste_Isikututvustus_RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Kaia-Kapsta Forrester
Karmen Maikalu
Tiiu Meres — Tiiu meres CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Kristiina Salong
Mari Saari,
Meego Remmel —Meego Remmel_Isikututvustus_RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
 
Lisainfo:
Margit Emberg
tel 5253038
margite@rasedus.ee
täiendkoolituse koordinaator