Raseduskriisi nõustajate täienduskoolitusega seotud dokumendid:
  1. Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused SAVE
  2. Täienduskoolituse õppekorralduse alused SAVE

 

Täienduskoolitus raseduskriisi nõustajatele:

Raseduskriisinõustaja tööks vajalikud teadmised ja oskused sünnitusjärgse depressiooni varasel avastamisel ning esmase nõustamise läbiviimisel 

Täienduskoolituse maht 15 akadeemilist kontakttundi.

Koolitusele on oodatud kandideerima raseduskriisi nõustajad. Kandideerimise eelduseks on eelnevalt läbitud raseduskriisi nõustaja täienduskoolitus ja töötamine raseduskriisi nõustajana.

Koolituse toimumise aeg: november 2021 – veebruar 2022.

Õppejõud: Kristiina Uriko, pHd

ÕPPEKAVA ja koolituse ajakava on kättesaadav siin

Registreerimine koolitusele: margite@rasedus.ee (tähtajaga 08.10.2021)

Koolitust toetab EV Sotsiaalministeeriumi projekt “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine “.

Raseduskriisi nõustamise täienduskoolitus 2018-2021 (Tingituna covid-19 levikust õppetöö pikendamine kuni juuni 2021) 

Raseduskriisi nõustaja täiendkoolitus 2018-2021

Tingituna covid-19 levikust õppetöö pikendamine kuni juuni 2021

SA Väärtustades Elu koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga alustab 2018.a septembris raseduskriisi nõustajate väljaõppega. Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
 
Koolituse eesmärk on pakkuda raseduskriisinõustamise täiendõpet töötamiseks tervishoiuvaldkonnas. Koolitusele on oodatud psühholoogi, vaimse tervise õe, ämmaemanda või hingehoidja väljaõppega isikud.
 
Täiendkoolitus toimub Tallinnas perioodil september 2018 – detsember 2020 (kokku 2,5 aastat). Koolitus on jagatud 7-ks õppetsükliks, üks õppetsükkel on 4 kuud: september-detsember; jaanuar-aprill; mai-august. Õppetöö on planeeritud 1 kord kuus kolmel järjestikusel nädalapäeval, kuni 9 akt päevas (va august 2019 ja august 2020, mil õppetöö toimub 5-l järjestikusel nädalapäeval). Õppetööd ei toimu juuli 2019 ja juuli 2020.
 
Õppimine on tasuline. Ühe õppetsükli hinnaks õppijale on 200 eurot. Kogu koolituse hind õppijale on kokku 1400 eurot.
 
Koolituse läbinu saab tunnistuse raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumise kvalifikatsiooni kohta ja saab taodelda Raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutset.
 
Vastuvõtutingimused
Eeldused:
  • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon või rakenduskõrghariduse diplom.
  • Vähemalt 2-aastane tervishoiu- ja/või vaimse tervise valdkonnas töötamise kogemus viimase 5 aasta jooksul.
  • On omandanud eeldusaineid (üldpsühholoogia, tervisepsühholoogia, arengupsühholoogia ja/või kriisipsühholoogia) vähemalt 6 EAP ulatuses.
 Koolitusel osalejalt eeldatakse peale raseduskriisi nõustamise täiendkoolituse lõpetamist vähemalt 3-aastast erialast rakenduslikku tegevust raseduskriisi nõustamise valdkonnas.
Kandideerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV, akadeemilised dokumendid ja motivatsioonikiri teemal „Miks soovin õppida raseduskriisinõustajaks ja kuidas kavatsen tulevikus saadud oskusi rakendada” ja läbida edukalt vastuvõtuintervjuu.
 
ÕPPEKAVA: 
 
 
 
 
RKN täiendkoolituse III õppegrupi lõpetamine toimub 10.06.2021
 

ÕPPEJÕUD: 

Kristiina Uriko — Kristiina Uriko_Isikututvustus_RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Andres Sild — Andres Sild CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)

Ann-Liis Ojaots — Ann-Liis Ojaots CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Maire Riis —MaireRiis CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Margit Emberg — Margit Emberg CV
Naatan Haamer — Naatan Haamer CV
Lemme Haldre —Lemme Haldre Isikututvustus RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Aita Keerberg — Aita Keerberg CV
Siiri Tõniste — Siiri Tõniste_Isikututvustus_RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Kaia-Kapsta Forrester — Kaia-Kapsta Forrester CV
Karmen Maikalu
Tiiu Meres — Tiiu meres CV RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
Kristiina Salong
Mari Saari,
Meego Remmel —Meego Remmel_Isikututvustus_RKN täiendkoolitus (kvalifikatsiooni info)
 
Lisainfo:
Margit Emberg
tel 5253038
margite@rasedus.ee
täiendkoolituse koordinaator