SA Väärtustades Elu

Sihtasutus Väärtustades Elu põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kriisirasedusega kaasnevaid probleeme ennetava ja neid lahendava tugisüsteemi arendamine ja varaline toetamine ning pereväärtuste propageerimine ühiskonnas.
Sihtasutuse eesmärgiks on rasedatele naistele ja nende lähedastele asjakohase nõustamise kättesaadavuse võimaldamine, tegemaks informeeritud otsuseid rasedusega seonduvates küsimustes sh (ka abordi osas), teades võimalikke kaasnevaid terviseriske ja olles informeeritud riigi poolt tagatud tugiteenustest ja toetusest.

 

 

 

 

Ajaloost

30.sept.2005 toimus Tallinna Linnavalitsuse Sotsiaal-ja Tervishoiu Ametis nõupidamine, milles osalesid Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti Kirikute Nõukogu, Eluliinide, Tallinna Kriisiabi keskuse ja Caritase esindajad.
Peamine arutelu käis Tallinna Raseduskriisikeskuse võimaliku rajamise üle. Ühine arvamus oli, et sellesuunalist nõustamist on vägagi vaja, kuid naised peaksid saama esmatasandil nõustatud koheselt samas majas, kus nad kohtuvad ka arstide ja ämmaemandatega, st. tervishoiuasutustes.

Kohtumisest sai alguse nõustamise pilootprojekt Ida-Tallinna Keskhaigla juures, kus esialgselt alustas oma tegevusega CareConfidential`i raseduskriisi nõustamissüsteemi poolt vastava ettevalmistuse saanud rasedusnõustaja Pille Liiv.

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) Eluväärtuste ümarlaua projektijuht Kaia Kapsta kohtus EV Rahvastikuministri nõuniku Kristina Tähega, rääkides Eesti demograafilisest situatsioonist, mille tulemusel jõuti järeldusele, et Eesti vajaks nõustamissüsteemi, mis aitaks naistel teha kaalutletum valik seoses abordiotsusega.

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo läkitas EKN töörühmale kirja, milles väljendas oma toetust SA Väärtustades Elu rajamisele, mis hakkaks üles ehitama Eesti oma raseduskriisi nõustamissüsteemi.

15.12.2005 ilmus Eesti Päevalehes artikkel:
„Nõustamine peaks panema naisi abordi asemel sünnitama. Abortide arv on Eestis viimase paarikümne aastaga üle kahe korra vähenenud“ ( Sigrid Laev Eesti Päevaleht,15.12.2005)
Artikkel inspireeris Kristi Kuurat kohtuma Kaia Kapstaga ja otsima võimalikke koostööpunkte. Kristi Kuura liitus nõustamissüsteemi ülesehitusprotsessi.

 

Eesti Kirikute Nõukogu eetika –ja eluväärtuste töörühmal tekkis nägemus raseduskriisikeskuse rajamisest Eestisse. Töörühma liikmed Margit Miller, Janice Viinalass ja Kaia Kapsta osalesid CareConfidential`i raseduskriisi nõustajate koolitusel, omandades seeläbi nii Suurbritannias tegutseva raseduskriisi nõustamissüsteemi abordieelse, kui ka abordijärgse nõustaja väljaõppe.