Raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks saab dokumente esitada alates 06. veebruar 2023.a.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. aprill 2023.a

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata e-postile: margite@rasedus.ee

Raseduskriisi nõustaja KUTSE infokohtumine toimub 10.03.2023 kell 14:00-15.30  veebis,
eelregistreerimisega e-postil margite@rasedus.ee

Kohtumise link saadetakse eelnevalt registreerunutele.

 

Raseduskriisi nõustaja kutse taotlemise ja taastõendamisega seotud dokumendid ja vormid:

 

  1. Kutsestandard: Raseduskriisi nõustaja kutse – tase 6
  2. Kutse andmise kord: Raseduskriisi nõustaja, tase 6 . Kutseandmise kord
  3. Kutseeksami tasud: leiad siit

Palume kutseeksami eest tasuda SA Väärtustades Elu EE192200221047711487 (Swedbank), selgituseks raseduskriisi nõustaja kutseeksam, ees- ja perekonnanimi.

Kutseandmine

Kutseandmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

 

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Lisainfo:

Kutsekoja koduleht

Kutsesüsteemi tutvustus

 

Raseduskriisi nõustaja kutse Kutsekomisjoni liikmed:

Margit Emberg kutsekomisjoni esimees Lääne-Tallinna Keskhaigla, kontakt margite@rasedus.ee 5253038
Kristi Kuura kutsekomisjoni aseesimees Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts
Andres Sild kutsekomisjoni liige SA Väärtustades Elu
Irena Bartels kutsekomisjoni liige Eesti Ämmaemandate Ühing
Marika Merits kutsekomisjoni liige Tallinna Tervishoiu Kõrgkool