Raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks saab dokumente esitada alates 05. jaanuar 2024.a.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 09.veebruar 2024.a

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata e-postile: margite@rasedus.ee

Raseduskriisi nõustaja KUTSE infokohtumine toimub 18.01.2024 kell 17:00-18:00 veebis,
eelregistreerimisega e-postil margite@rasedus.ee

Kohtumise link saadetakse eelnevalt registreerunutele.

 

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks: Margit Emberg, +372 5253038, margite@rasedus.ee

 

Kutse raseduskriisi nõustaja, tase 6 taotlemise eeltingimused:

a) raseduskriisi nõustamise täienduskoolituse läbimine mahuga 90 EAP või raseduskriisi nõustamise täienduskoolituse läbimine mahuga 60 EAP, millele lisaks on läbitud täienduskoolitusi vähemalt 30 EAP ulatuses;
b) töötamine raseduskriisi nõustajana viimasel viiel (5) aastal

 

Raseduskriisi nõustaja kutse taotlemise ja taastõendamisega seotud dokumendid ja vormid:

 

  1. Kutsestandard: Raseduskriisi nõustaja kutse – tase 6
  2. Kutse andmise kord: Raseduskriisi nõustaja, tase 6 . Kutseandmise kord
  3. Kutseeksami tasud: leiad siit

Palume kutseeksami eest tasuda SA Väärtustades Elu EE192200221047711487 (Swedbank), selgituseks raseduskriisi nõustaja kutseeksam, ees- ja perekonnanimi.

 

Kutseandmine

Kutseandmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

 

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Lisainfo:

Kutsekoja koduleht

Kutsesüsteemi tutvustus

 

Raseduskriisi nõustaja kutse Kutsekomisjoni liikmed:

Margit Emberg kutsekomisjoni esimees Lääne-Tallinna Keskhaigla, kontakt margite@rasedus.ee 5253038
Kristi Kuura kutsekomisjoni aseesimees Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts
Andres Sild kutsekomisjoni liige SA Väärtustades Elu
Irena Bartels kutsekomisjoni liige Eesti Ämmaemandate Ühing
Marika Merits kutsekomisjoni liige Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

Kutse andja kontakt:
SA Väärtustades Elu
Kaia Kapsta-Forrester, juhatuse esimeeskaia.kapsta@save.ee+372 56460262