SA Väärtustades Elu loetelu teostatud või jätkuvalt aktiivsetest projektidest.

Projekt “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” Riigile strateegilise partnerlusena

Projekt “Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” Riigile strateegilise partnerlusena

Raseduskriisi nõustamise kokkuvõte 2019

2018

Hasartmängumaksu Nõukogu toetab 2018. a SA Väärtustades Elu tegevusi läbi projekti „Tervemad peresuhted lapse vaimse tervise toetuseks! ”

2017

SA Väärtustades Elu  projekt 2017. a “Terved suhted lapse vaimse tervise toetamiseks”.

Hasartmängumaksu Nõukogu toetab PREP-programmi koolitusi läbi projekti Terved suhted lapse vaimse tervise toetuseks!”

PREP-paarisuhtekoolitused ja PREP-üksikisikute koolitused aitavad kaasa laste elukeskkonna parendamisele. Alaealise lapse või lastega lapsevanemate koolitamine tervete ja turvaliste peresuhete loomise ja hoidmise osas aitab ennetada laste vaimse tervisega seotud riske.

Toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

Terviseedendamise projekt „Raseduskriisi nõustamine“.  Rahastaja on Eesti Haigekassa

Raseduskriisi nõustamise tegevuste kokkuvõte 2017

2016

SA Väärtustades Elu  projekt 2016. a “Terved suhted – lastele tervem elukeskkond – Eestile tervem tulevik!”.

Toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

Terviseedendamise projekt „Raseduskriisi nõustamine“.  Rahastaja on Eesti Haigekassa

2015

Projekt „Turvalisus perekonnas = Turvalisus ühiskonnas!“.

Rahastaja on  Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Terviseedendamise projekt „Raseduskriisi nõustamine“.  Rahastaja on Eesti Haigekassa

2014

Laste ja perede heaolu toetamine läbi peredele suunatud vaimse tervise teenuste arendamise ja pakkumise. Toetaja Hasartmängumaksu nõukogu

Eelduse loomine pere juurdekasvule ja püsimajäämisele raseduskriisi nõustamisteenuse üle-eestilise kättesaadavuse tagamise kaudu. Toetaja Hasartmängumaksu nõukogu

Terviseedendamise projekt „Raseduskriisi nõustamine“. Eesti Haigekassa

2013

Terviseedendamise projekt „Raseduskriisi nõustamine“. Eesti Haigekassa

2012

Terviseedendamise projekt „Raseduskriisi nõustamine“. Toetaja: Eesti Haigekassa

SA Väärtustades Elu positiivset vanemlust edendavate tegevuse toetamine. Toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ning tugevdamine läbi PREP – paarisuhte koolitusteenuse käivitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust” (kestvus 2013.a – 2014.a). Koostööpartnerid: Rae Vallavalitsus, Saue Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus ja Jõelähtme Vallavalitsus.

Projekt lõppes 2014.a aprilli lõpus.

PREP-paarisuhtekoolituse läbis 126 inimest (63 paari). Loodame, et koostöö projektis osalenud kohalike omavalitsustega jätkub ning laieneb ka teistesse omavalitsustesse. Pereväärtuste ja paarisuhte tugisüsteemi ülesehitamise esmane tasand peaks olema iga endast lugupidava omavalitsuse esimesi prioriteete, sest see tagab maksumaksjate stabiilsuse pikemas perspektiivis ja hoiab ära üksikvanemat tekke, mis omakorda suurendab laste heaolu ja turvalist elukeskkonda.

Projekti raames toimus ka infopäev, mille otseülekannet oli võimalik jälgida veebikeskkonnas:

http://www.postimees.ee/2743276/konverentsil-miks-eesti-naine-ei-sunnita-tousis-keskmesse-perekonna-tahtsus

 

Toetaja: KÜSK (Šveitsi Vabaühenduste Fond)

2011

KÜSK projekt: Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ning tugevdamine läbi PREP – paarisuhte koolitusteenuse käivitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust

Mittetulundusühenduste ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine SA Väärtustades Elu näitel, et muuta kättesaadavamaks perede elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikku elukeskkonda ning arengut võimaldavat avalikku teenust ning suurendada sotsiaalset sidusust kogukonnas

2010

SA Väärtustades Elu tegevuse laienemine läbi Põhjamaadest Eestisse toodava paarisuhet tugevdava ja probleeme, s.h lahutusi ennetav koolitusprogramm PREP (Prevention Relationship Enhancement Program) pilootprojekti VÜF

Töö ja pereelu edukas ühildamine tööturul püsimiseks ja tagasi tööturule suundumiseks koostöös kohalike omavalitsuste spetsialistidega. Innove, ESF. Koos SinaMinaga (panen voldiku kaasa – Innove voldik)

Pärnu erivajadustega inimeste rehabilitatsioonikeskus

Ajavahemikul 1. august kuni 15. oktoober toimus Hasartmängumaksu Nõukogu toel projekt “Pärnu erivajadustega inimesele või peredele, kus kasvab erivajadusega laps loodavad vanemaharidust toetavad tugiteenused PREP-paarisuhtekoolitus ja Gordoni perekool.”.

PREP-paarisuhtekoolitus on mõeldud peredele, kes soovivad panustada oma paarisuhtesse ning tugevdada seda head, mis neil on. Pärnus toimunud PREP-paarisuhtegrupis osales 6 peret.

2009

SA Väärtustades Elu tegevuse laienemine läbi Põhjamaadest Eestisse toodava paarisuhet tugevdava ja probleeme, s.h lahutusi ennetav koolitusprogramm PREP (Prevention Relationship Enhancement Program) pilootprojekti VÜF

2008

2007

2006