PREP-koolitused

PREP-paarisuhtekoolitus

PREP on lühend inglisekeelsest väljendist The Prevention and Relationship Enhancement Program (paarisuhte rahulolu edendamise programm). Programmi on välja töötanud USA teadlased Denveri Ülikoolis Colorados ning see põhineb enam kui 25-aastasel uurimustööl kooselu ja paarisuhete vallas. Praeguseks on PREP levinud rohkem kui 50 riigis üle maailma. Eestis on kasutusel siinsetele tingimustele kohandatud PREP-i versioon, mille levikut koordineerib SA Väärtustades Elu.

PREP-paarisuhtekoolitus sobib erinevatele sihtgruppidele: nii neile, kellel on õnnelik paarisuhe ning kes sooviksid panustada sellesse, et nende suhe sellisena ka püsiks, kui ka neile, kelle paarisuhtes on probleeme ning kes sooviksid omavahelist suhet parandada.

PREP-i efektiivsust on tõendanud paljud pikaajalised teadusuuringud ning PREP-i põhiselt on välja töötatud programmid üksikvanematele, äriorganisatsioonidele, sõjaväele, koolinoortele jt.

Vaata lähemalt: www.prep.ee

PREP-üksikisikutele: Minu suhe on minu kätes (ing.k Within My Reach)

Koolitus keskendub:

– suhtlemise ohumärkide asendamisele respekti ja lugupidamist väljendavate suhtlemisoskustega;

– hoiatavate negatiivsete suhtemustrite märkamisele ja teadvustamisele;

– stressiga paremale toimetulekule ning selle negatiivse mõju vähendamisele lähisuhtele;

– isiklike vajaduste ja ootuste uurimisele ning nende rolli mõistmisele oma otsustusprotsessides;

– armumisprotsessi tekkepõhjuste mõistmisele ning sellest lähtuvalt targale navigeerimisele naudingu ja   läbitunnetatud otsuste vahel oma isiklikes suhetes;

– pühendumise olulisuse teadvustamisele püsiva ja õnneliku paarisuhteni jõudmiseks;

– andestamise ja truudusetuse käsitlemisele ebatervesse paarisuhtesse sattumise vältimiseks;

– kasuvanemlusega või kärgperede loomisega kaasnevate väljakutsete ja võimaluste nägemisele.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • tervete paarisuhete määratlemine ja uurimine;
 • oskuste omandamine, mis aitab paremini teha paarisuhte puuduvataid ostsuseid;
 • suhtlemisoskuste omandamine, mis aitab üles ehitada püsivaid paarisuhteid ja õpetab  rääkima tundlikel teemadel, mida on paarisuhtes keeruline käsitleda;
 • suhtevisiooni loomine;
 • turvalisus paarisuhtes;
 • hea suhe vs halb suhe;
 • suhtlemise neli ohumärki;
 • hea suhtlemise alustalad;
 • teadlikud suhtevalikud – arukas armastus;
 • päritoluperekonna mõju;
 • ootused;
 • sündmused, teemad ja varjatud teemad;
 • andestamine ja pühendumine;
 • isiklike barjääride teadvustamine;
 • lapsed, lahutus ja uus perekond;
 • prioriteedid paarisuhtes

Vaata lähemalt: www.prep.ee

Raseduskriisi nõustamine

Raseduskriis on olukord, kus väheneb naise, mehe ja nende lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutustega või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud rasestumisega, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, lapse sünni ning emaduse ja lapsevanemaks kasvamisega.

Raseduskriisi nõustamine on raseduskriisi nõustaja poolt raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusejärgsel perioodil naisele, meestele ja nende lähedastele psühholoogilise toetuse ning vajaliku teabe pakkumine parema toimetuleku eesmärgil.

Raseduskriisi nõustamisele tulemiseks küsi saatekiri oma günekoloogilt, ämmaemandalt või perearstilt. Raseduskriisi nõustamine on tasuta.

Vaata lähemalt: www.rasedus.ee

Pereteraapia/paarisuhte nõustamine/psühhoteraapia – info kaia.kapsta@save.ee

Yksikvanem.com

Logo_YksikvanemPortaal yksikvanem.com on ellu kutsutud selleks, et ühendada Eesti üksikvanemaid ning luua eestkosteorganisatsioon, mis pakub üksikvanemaile eestkostet ja tuge nii nõustamisteenuste näol kui ka suhtlus- ja infokeskkonnana internetis.

Portaal www.yksikvanem.com käivitus 2009 aastal Kairi Oja ning Tõnis Veinbergi eestvedamisel. Kuna Kairi oli olemas varasem kogemus lapse üksinda kasvatamisel, mõistis ta väga selgelt üksikvanemate probleeme ja murekohti. Nähes võimalust rakendada õpitud psühholoogia eriala ühiskonnale vajalikus suunas, kutsus ta projektis osalema oma endise töökaaslase jurist Tõnis Veinbergi. Sest oli ju rohkelt pereportaale ja peredele suunatud tugiasutusi, aga üks haavatumaid ühiskonnagruppe nagu seda on üksinda last kasvatavad vanemad, oli täiesti tähelepanuta. Kairi ja Tõnis otsustasid seda muuta.

Nõnda käivitati projekt üksikvanema heaks, mis portaali tegevuse enda hoole alla võttis ning mille eesmärgiks oli pakkuda tugivõrgustikku, infomaterjali ning juriidilist ja psühholoogilist nõustamist.

2009 aastal unistas Oja, et tema vastselt loodud ühingust võiks kasvada välja midagi üle-eestilist ning et asjal oleks kaaluandev roll meie ühiskonna kvaliteedi parendamisel.

Alates 2011. aastast on portaal SA Väärtustades Elu tiiva all. SAVE üks peamisi tegevuse eesmärke on toetada perede vaimse tervise edendamist ja pereväärtusi üldisemalt Eesti ühiskonnas.

Vaata lähemalt: www.yksikvanem.com