KÜSK Šveitsi VÜF toetusel PREP-paarisuhtekoolituste kättesaadavuse tagamine valdades läbi KOV ja SA Väärtustades Elu koostöö

Projekti – „Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine läbi PREP – paarisuhte koolitusteenuse kävitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust”- peamiseks tegevuse eesmärgiks on muuta läbi avaliku ja kolmanda sektori koostöö

Loe edasi