Sihtasutus Väärtustades Elu põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kriisirasedusega kaasnevaid probleeme ennetava ja neid lahendava tugisüsteemi arendamine ja varaline toetamine ning pereväärtuste propageerimine ühiskonnas.

Sihtasutuse eesmärgiks on rasedatele naistele ja nende lähedastele asjakohase nõustamise kättesaadavuse võimaldamine, tegemaks informeeritud otsuseid rasedusega seonduvates küsimustes s.h. (ka abordi osas), teades võimalikke kaasnevaid terviseriske ja olles informeeritud riigi poolt tagatud tugiteenustest ja toetusest.

Sihtasutuse kaudne eesmärk on legaalselt indutseeritud abortide langus.

Visioon

Missioon

Väärtused ja eesmärgid

Projektid

KÜSK Šveitsi VÜF toetusel PREP-paarisuhtekoolituste kättesaadavuse tagamine valdades läbi KOV ja SA Väärtustades Elu koostöö

Pärnu erivajadustega inimeste rehabilitatsioonikeskus