Raseduskriisi nõustaja kutse andmine 

Alates 13. jaanuar – 20. veebruar on võimalik esitada taotlusi raseduskriisi nõustaja kutse (tase 6) saamiseks.

Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik raseduskriisi nõustajad, kes vastavad kutsestandardi nõuetele. Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 20.veebruar 2017.

Dokumendid palume saata Ena Soodla nimele elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna)  eposti aadressile ena.soodla@save.ee