Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatavariigile strateegilise projekti “Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” raames toimub perioodil november 2021-aprill 2022 piloot raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumiseks ilma suunamiskirjata ja väljaspool tervishoiuasutusi (nt Perepesad jt. peredele tugiteenuseid pakkuvad Perekeskused). Piloodi raames osutatakse teenust ainult kontaktnõustamisena. 

Teenusele võivad tulla kõik rasedust planeerivad, lapseootel ja/või väikelapsega (kuni lapse 2-aastaseks saamiseni) pered. Teenust osutatakse nii individuaalse kui perenõustamisena.

Loe rohkem: Piloot 2021-2022

Toetab: Sotsiaalministeerium