SA Väärtustades Elu läbi Lapse Huvikaitse Koja osales partnerina Läti laste heaolu eest seisva võrgustiku (The Latvian Child Welfare Network), Leedu organisatsiooni Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) ja Rootsi sihtasutuse Stiftelsen Fyrljuset ühises projektis “Laste heaolu Balti riikides” (Well–being of Children in Baltic countries). Projekti elluviimine algas 2016 augustis ja jätkus kuni 2017 maikuuni. Projekti rahastas osaliselt Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Projekti peamised eesmärgid ja tulemused:
1. Luua ja piloteerida lapse heaolu näitajate süsteem, mis annab võimaluse läbi viia regulaarseid ja rahvusvaheliselt võrreldavaid laste heaolu hinnanguid Balti riikides.
2. Rajada Laste Heaolu Koostööplatvorm Balti riikide tasandil mis tugevdaks koostööd ja infovahetust Balti riikides toimivate valitsusväliste organisatsioonide ja lastega ja laste heaks töötavate ekspertide vahel.

Balti koostööplatvormi lepe allkirjastati novembris 2016 Tallinnas toimunud koostöökohtumisel.

Jätkuva ühise tööna on plaanis mõõdikute täiendamine ja koostöös akadeemilise ja laste heaolu eest vastutava avaliku sektoriga läbi viia põhjalik laste heaolu uuring ning kasutada neid tulemusi poliitikate ja tugiprogrammide kujundamisel laste heaolu parendamisel kõigis kolmes Balti riigis.

 

Projekti kokkuvõtted toodi välja 29. mail Läti Presidendi poolt korraldatud konverentsil Riias.
Konverentsi kokkuvõtet, esitlusi ja fotosid võib leida Latvian Child Welfare Network kodulehelt:
http://www.bernulabklajiba.lv/projekti/bernu-labklajiba-baltijas-valstis/

samuti sündmuse videofaile – esinemised ja paneeldiskussioonid:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWUi65r3KHmU8TYjQPwGjuRTXjQFLfZbD

Projekti inglisekeelse lühikokkuvõtte leiate siit:

Children Well-Being in Baltic Countries_Summary