Konkurss PREP-paarisuhtekoolitusel baseeruva üksikisikutele mõeldud koolitusprogrammi Within My Reach – Minu käeulatuses KOOLITAJATE VÄLJAÕPPES osalemiseks!

 

Programmi lühitutvustus:

Within My Reach on PREP-paarisuhtekoolitusel baseeruv oskustepõhine interaktiivne koolitusprogramm üksikisikutele. See annab konkreetseid oskuseid ja uusi vaatenurki sügavamat rahulolu pakkuva ning emotsionaalselt rikastava lähisuhteni jõudmiseks. Programm toetab osalejat iseenda paremal mõistmisel, teadliku armastuse mõtestamisel ning saadud oskuste ja kogemuste baasil isiklike otsuste ja valikute tegemisel. Within My Reach hõlmab nii üksikisikut kui kogu gruppi, toetades käsitletavate teemade kohaldamist isikliku eluga.

“Ma sooviksin, et oleksin seda kõike teadnud enne oma suhtega alustamist!” Programmi loojad on seda sageli kuulnud koolitusel osalenute käest, kuna koolitus on nende sõnul andnud paarisuhtele senisest hoopis teistsuguse perspektiivi. Sageli osalevad koolitusel need, kes on suhtes haiget saanud, lahku minemas või lahku läinud. Aga ka need, kes soovivad nüüd proovida oma uue suhte alguses teistmoodi ja ka need, kes tahavad olla paremini valmistunud oma tulevikusuhteks.

 

Programmi kestvus on 15 tundi (lisanduvad kohvi- ja lõunapausid).

 

Within My Reach aitab osalejat:
– suhtlemise ohumärkide asendamisel respekti ja lugupidamist väljendavate suhtlemisoskustega;
– hoiatavate negatiivsete suhtemustrite märkamisel ja teadvustamisel;
– stressiga paremal toimetulekul ning selle negatiivse mõju vähendamisel lähisuhtele;
– isiklike vajaduste ja ootuste uurimisel ning nende rolli mõistmisel oma otsustusprotsessides;
– armumisprotsessi tekkepõhjuste mõistmisel ning sellest lähtuval targal navigeerimisel naudingu ja läbitunnetatud otsuste vahel oma isiklikes suhetes;
– päritoluperekonna mustrite teadvustamisel;
– pühendumise olulisuse teadvustamisel püsiva ja õnneliku paarisuhteni jõudmiseks;
– andestamise ja truudusetuse käsitlemisel ebatervesse paarisuhtesse sattumise vältimiseks;
– kasuvanemlusega või kärgperede loomisega kaasnevate väljakutsete ja võimaluste nägemisel.

 

Koolitusele tullakse üksinda, ilma partnerita.

 

SA Väärtustades Elu senine kogemus seoses programmi piloteerimisega:
Within My Reach on veelgi efektiivsem ja meie ühiskonna jaoks vajalikum, kui esialgu arvata oskasime. Seda mitmest aspektist lähtuvalt, aga eriti enda osa nägemaõppimisel suhtedünaamikas, vägivaldsete käitumismustrite teadvustamisel ning lähisuhtevägivalla defineerimisel.
Antud programm on osutunud heaks lävendiks probleemsemate paarisuhete korral, mil Within My Reach koolitusel käinud isikud on leidnud motivatsiooni tulla järgmistele PREP-paarisuhte-koolitustele koos oma partneriga.

Rääkides avalikult väljakuulutatud gruppidest, siis Within My Reach koolitusele võtame nii vallalised, lahutatud kui ka probleemsetes suhetes (k.a vägivaldses suhtes) olevad inimesed.
Sihtrahastuse toel konkreetse sihtrühma esindajate osas toimub tulevikus siiski spetsiifilisem gruppide komplekteermine. Sellisel puhul vajab eraldi väljatöötamist hinnanguvaba sihtrühmale suunatud reklaam/kutse grupis osamiseks.

 

Tagasiside pilootkoolitusel osalejatelt:
„Grupitööd meeldisid, jäi paremini meelde, kui sai läbi proovida. Koolitusest endast – olin üllatunud, et oli nii palju asju, mida ma ei teadnud.“
„Registreerisin meid juba järgmiseks ka PREP-paarisuhtekoolitusele, et see koos mehega läbi käia, nii palju teemasid on läbi WMR koolituse avanenud… Ootan põnevusega!“
„Ma arvan, et kõige vajalikum koolitusel oli turvalisuse teema. Väga paljudele on teada füüsiline ebaturvalisus. Ma pole kunagi kogenud füüsilist ebaturvalisust, kuid see paneb mind üllatuma, kuid palju seda on ja sellega justkui lepitakse. Aga minu abielus oli asju, mis muutsid mind ebakindlaks. Nüüd aga tean, et need olidki just emotsionaalse ja pühendumise turvalisuse vähesus, mis kunagi olid olemas, kuid siis hakkasid aga tasakesi kahanema.“
„Minu jaoks oli oluline mõttetöö, mis on vajalik, et jõuda oma tulevikusuhteni.“
„Õppisin nägema seda, mis on minu roll, et mu suhted on olnud just sellised, nagu nad on. Ehk suudan nüüd viia sisse muutusi ja teha midagi teisiti.“

 

Within My Reach koolitajate väljaõpe toimub:
oktoober 2014 – mai 2015 s.h praktika kahe grupiga koolitatavate poolt vabalt valitud aegadel.

Within My Reach programm isiklikuks läbimiseks: 2.-3. okt Tallinnas.
Teooriapäevad ja programmianalüüs: 16.-17. okt. 2014, üks päev veebruaris 2015, üks päev mais 2015 Tallinnas (täpsed kuupäevad lepitakse kokku esimesel kohtumisel) .

 

Koolitajad: Karmen Maikalu, psühholoog-psühhoterapeut ja Andres Sild, psühhiaater-psühhoterapeut.

 

Koolitusel osalejatelt ootame:
• soovi aidata oma suhetest huvitatud või keerulistesse olukordadesse sattunud inimesi läbi Within My Reach programmi;
• isikliku paarisuhte kogemust;
• PREP–paarisuhtekoolituse läbimist koos oma partneriga (kel koolitus oma partneriga läbimata, nende jaoks avatukse grupp 2015. a I poolel, soodushind 200 EUR paarile.);
• soovitavalt kõrgharidust;
• töökogemust psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö või teoloogia vallas;
• koolitajakogemust peresuhete või suhtlemispsühholoogia vallas;
• valmisolekut väljaõppe jooksul koos kaaskoolitajaga müüa ja läbi viia vähemalt kaks superviseeritavat praktikagruppi;
• pärast väljaõppe läbimist valmisolekut oma aja ja energia panustamiseks ning aktiivseks koolitamiseks, s.h koolitusgruppide müümiseks koostöös SA-ga Väärtustades Elu.

 

Eeldused koolitusel osalemiseks: CV ja motivatsioonikirja saatmine hiljemalt 01.09.2014 aadressile maikalu@gmail.com, tutvumisvestluse edukas läbimine.

 

Tulemus: koolituse edukalt läbinud ja koolituse eest lõplikult tasunud osalejad omandavad õiguse taotleda PREP–baasil väljatöötatud programmi Within My Reach koolitaja litsentsi ja viia läbi Within My Reach koolitusgruppe.

 

Koolituse maksumus: 590 EUR inimene, kui ühest perest kandideerib mitu inimest (mees ja naine), siis kehtib soodushind 490 EUR ühele inimesele (võimalik tasuda osade kaupa kuni detsember 2014).
Hind sisaldab Within My Reach koolitusel osalemist, teooriapäevi, praktikagruppide superviseerimist, õppematerjali.

 

Lisainfo: maikalu@gmail.com, andres.sild@morenokeskus.ee

Registreerumine: http://prep.ee/kalender/