WV9A6710

SA Väärtustades Elu avab konkursi PREP-paarisuhtekoolitusel baseeruva üksikisikutele mõeldud koolitusprogrammi Minu suhe on minu kätes! KOOLITAJATE VÄLJAÕPPES osalemiseks!
PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! programmi lühitutvustus:

Minu suhe on minu kätes! on PREP-paarisuhtekoolitusel baseeruv oskustepõhine interaktiivne koolitusprogramm üksikisikutele. See annab konkreetseid oskuseid ja uusi vaatenurki sügavamat rahulolu pakkuva ning emotsionaalselt rikastava lähisuhteni jõudmiseks. Programm toetab osalejat iseenda paremal mõistmisel, teadliku armastuse mõtestamisel ning saadud oskuste ja kogemuste baasil isiklike otsuste ja valikute tegemisel. PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! hõlmab nii üksikisikut kui kogu gruppi, toetades käsitletavate teemade kohaldamist isikliku eluga.

“Ma sooviksin, et ma oleksin seda kõike teadnud enne oma suhtega alustamist!” Programmi loojad on seda sageli kuulnud koolitusel osalenute käest, kuna koolitus on nende sõnul andnud paarisuhtele senisest hoopis teistsuguse perspektiivi. Sageli osalevad koolitusel need, kes on suhtes haiget saanud, lahku minemas või lahku läinud. Aga ka need, kes soovivad nüüd proovida oma uue suhte alguses teistmoodi ja ka need, kes tahavad olla paremini valmistunud oma tulevikusuhteks.

Programmi kestvus on 15 tundi (lisanduvad kohvi- ja lõunapausid)

PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! aitab osalejat:

 • suhtlemise ohumärkide asendamisel respekti ja lugupidamist väljendavate suhtlemisoskustega;
 • hoiatavate negatiivsete suhtemustrite märkamisel ja teadvustamisel;
 • stressiga paremal toimetulekul ning selle negatiivse mõju vähendamisel lähisuhtele;
 • isiklike vajaduste ja ootuste uurimisel ning nende rolli mõistmisel oma otsustusprotsessides;
 • armumisprotsessi tekkepõhjuste mõistmisel ning sellest lähtuval teadlikul navigeerimisel naudingu ja läbitunnetatud otsuste vahel oma isiklikes suhetes;
 • pühendumise olulisuse teadvustamisel püsiva ja õnneliku paarisuhteni jõudmiseks;
 • andestamise ja truudusetuse käsitlemisel ebatervesse paarisuhtesse sattumise vältimiseks;
  kärgperede loomisega kaasnevate väljakutsete ja võimaluste nägemisel.

Koolitusele võivad tulla nii mehed kui naised, nii vallalised kui paarisuhtes olevad isikud (tullakse üksinda, ilma partnerita).
SA Väärtustades Elu senine kogemus seoses programmi piloteerimisega:
PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! on veelgi efektiivsem ja meie ühiskonna jaoks vajalikum, kui esialgu arvata oskasime. Seda mitmest aspektist lähtuvalt, aga eriti enda osa nägemaõppimisel suhtedünaamikas, vägivaldsete käitumismustrite teadvustamisel ning lähisuhte- vägivalla defineerimisel.

Antud programm on osutunud heaks lävendiks probleemsemate paarisuhete korral, mil PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! koolitusel käinud isikud on leidnud motivatsiooni tulla järgmistele PREP-paarisuhtekoolitustele koos oma partneriga.
Tagasiside pilootkoolitusel osalejatelt:

Grupitööd meeldisid, jäi paremini meelde, kui sai läbi proovida. Koolitusest endast – olin üllatunud, et oli nii palju asju, mida ma ei teadnud.

Registreerisin meid juba järgmiseks ka PREP-paarisuhtekoolitusele, et see koos mehega läbi käia, nii palju teemasid on läbi koolituse avanenud… Ootan põnevusega!
Ma arvan, et kõige vajalikum koolitusel oli turvalisuse teema. Väga paljudele on teada füüsiline ebaturvalisus. Ma pole kunagi kogenud füüsilist ebaturvalisust, kuid see paneb mind üllatuma, kuid palju seda on ja sellega justkui lepitakse. Aga minu abielus oli asju, mis muutsid mind ebakindlaks. Nüüd aga tean, et need olidki just emotsionaalse ja pühendumise turvalisuse vähesus, mis kunagi olid olemas, kuid siis hakkasid aga tasakesi kahanema.
Sain aru, et olen normaalne, et ei taha leppida vägivallaga, sain jõudu edasi liikumiseks.
Minu jaoks oli oluline mõttetöö, mis on vajalik, et jõuda oma tulevikusuhteni.
Õppisin nägema seda, mis on minu roll, et mu suhted on olnud just sellised, nagu nad on. Ehk suudan nüüd viia sisse muutusi ja teha midagi teisiti.
PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! koolitajate väljaõpe toimub:
september 2015 – mai 2016 s.h praktika kahe grupiga koolitatavate poolt vabalt valitud aegadel.
PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! programm isiklikuks läbimiseks (neile, kellel läbimata): 24.-25. sept 2015 Tallinnas.
Teooriapäevad ja programmianalüüs: 15.-16. okt. 2015, üks päev veebruaris 2016, üks päev mais 2016 Tallinnas (täpsemad kuupäevad lepitakse kokku esimesel kohtumisel) .
Koolitajad: Karmen Maikalu, psühholoog-psühhoterapeut ja Andres Sild, psühhiaater- psühhoterapeut.

Koolitusel osalejatelt ootame:

 • soovi aidata oma suhetest huvitatud või keerulistesse olukordadesse sattunud inimesi läbi PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! programmi;
 • isikliku paarisuhte kogemust;
 • PREP–paarisuhtekoolituse läbimist koos oma partneriga (kel koolitus oma partneriga
  läbimata, nende jaoks avatukse grupp 2016. a I poolel, soodushind 200 EUR paarile.);
 • soovitavalt kõrgharidust;
 • töökogemust psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö või teoloogia vallas;
 • koolitajakogemust peresuhete või suhtlemispsühholoogia vallas;
 • valmisolekut väljaõppe jooksul koos kaaskoolitajaga müüa ja läbi viia vähemalt kaks
  superviseeritavat praktikagruppi;
 • pärast väljaõppe läbimist valmisolekut oma aja ja energia panustamiseks ning aktiivseks
  koolitamiseks, s.h koolitusgruppide müümiseks koostöös SA-ga Väärtustades Elu.

Eeldused koolitusel osalemiseks: CV ja motivatsioonikirja saatmine hiljemalt 01.09.2015
aadressile maikalu@gmail.com, tutvumisvestluse edukas läbimine.

Tulemus: koolituse edukalt läbinud ja koolituse eest lõplikult tasunud osalejad omandavad õiguse taotleda PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! koolitaja litsentsi ja viia läbi koolitusgruppe.
Koolituse maksumus: 590 EUR inimene, kui ühest perest kandideerib mitu inimest (mees ja naine), siis kehtib soodushind 490 EUR ühele inimesele (võimalik tasuda osade kaupa kuni detsember 2015).

Hind sisaldab PREP üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes! koolitusel osalemist, teooriapäevi, praktikagruppide superviseerimist, õppematerjali.

Lisainfo: maikalu@gmail.com, andres.sild@morenokeskus.ee