Eile saabus Tallinnasse USA Denveri Ülikooli abielu-uuringute doktor Howard J. Markman, et läbi viia Eesti PREP-paarisuhtenõustajate täiendkoolitusi uute programmide alal. Markmani sõnul näitab statistika kogu maailmas selgelt, et õnnelikus paarisuhtes inimesed elavad kauem, neil esineb vähem depressiooni ja ka nende järeltulijad on tervemad ning õnnelikumad.

„Negatiivse iibe korral, nagu see on ka Eestis, on oskus lähisuhet hoida eriti oluline,“ märkis dr Howard Markman. „Samas olen aru saanud, et abiellumine ei ole Eesti noorte hulgas eriti populaarne. Selline püsiva ja pühendunud lähisuhte vältimine võib tulevikus saada ühiskonna jaoks märkimisväärseks probleemiks.“

„Hästi toimiv paarisuhe mõjutab tegelikult kõiki aspekte meie elus,“ selgitas dr Markman. „Kui kodus on suhted korras, on inimesel suurem keskendumisvõime ning seeläbi suudab ta rohkem pühenduda nii tööle kui ka eraelule. Ta on parem lapsevanem, elukaaslane, sõber, kolleeg ja ilmselt isegi teenib paremini. Seega on kestva ja õnneliku ühiskonna põhitalaks kahe inimese omavahelised suhted ja oskus neid suhteid ka pikaajaliselt hoida.“

Dr Markmani sõnul ei mõjuta paarisuhte kvaliteet aga üksnes neid kahte inimest sellel konkreetsel ajahetkel, vaid avaldab tugevat mõju ka järeltulevatele põlvedele ja nende elus hakkama saamisele. „Näiteks leiti Denveri Ülikoolis läbi viidud uuringus, et harmoonilisest kooselust mõlema vanema poolt üles kasvatatud lapsed lõpetavad 33% suurema tõenäosusega ülikooli, langevad 50% väiksema tõenäosusega keskkoolist välja, 50% neist alustavad seksuaaleluga hiljem ja neil on 50% väiksem tõenäosus saada kriminaalkorras karistatud enne 30. eluaastat,“ tõi dr Markman näiteid.

Eesti PREP-paarisuhtekoolitaja Kaia Kapsta kinnitusel on eestlaste rahulolu oma elukvaliteediga selgelt Euroopa keskmisest madalam ja depressiooni esinemissagedus suurem, mis osalt on tunnistuseks üldiselt kehvadest peresuhetest.

„Arenenud maades on jõutud arusaamisele, et üheks efektiivseimaks sekkumiseks depressiooni korral on paarisuhteteraapia. Kuna depressiooni üheks peamiseks vallandajaks on just lähisuhte madal kvaliteet kõige olulisemate inimestega ja koduse toetussüsteemi ebapiisavus, siis tuleb muuta neid suhteid rohujuure tasandil paremateks ja efektiivsemateks. Tugevad lähisuhted aitavad inimestel välja tulla madalseisudest ning tõstavad inimeste elukvaliteeti märgatavalt.“

Dr. Howard Markman on Denveri Ülikooli psühholoogia osakonna professor ning rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane paarisuhte-uuringute vallas. Ta on rahvusvaheliselt tuntud paarisuhte koolitusprogrammi PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) üks autoritest ning kaasautor rohkem kui 125 abielu- ja paarisuhtevaldkonna artiklile ja 10 raamatule (nt We Can Work It Out, 12 Hours to a Great Marriage ja bestselleriks kujunenud Fighting For Your Marriage).