Raseduskriisi nõustaja kutseandmine

Kutseandmine

Kutseandmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on: 

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Lisainfo:

Kutsekoja koduleht

Kutsesüsteemi tutvustus

Raseduskriisi nõustaja kutse taotlemisega seotud dokumendid ja vormid:

Raseduskriisi nõustaja kutsestandard: Raseduskriisi nõustaja kutse – tase 6

Raseduskriisi nõustaja, tase 6. Kutseandmise kord.

Kutseeksami tasud: leiad siit

 

Hindamisstandard: raseduskriisi nõustaja tase 6

Palume kutseeksami eest tasuda SA Väärtustades Elu 

EE192200221047711487 (Swedbank), selgituseks raseduskriisi nõustaja kutseeksam, ees- ja perekonnanimi. 

 

Kutse saamiseks esitatavad dokumendid ja vormid: 

Avaldus

CV

Eneseanalüüsi vorm

Juhtumianalüüsi vorm

Kutse taotlemiseks  saab dokumente esitada augustis 2019.a (kuupäevad on täpsustamisel) 

Dokumentide esitamise tähtaeg  on (kuupäev on täpsustamisel).

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata epostile: ena.soodla@save.ee

 

Kutsekomisjoni liikmed:

Ena Soodla –        SA Väärtustades Elu                                kutsekomisjoni liige

Irena Bartels –    Eesti Ämmaemandate Ühing               kutsekomisjoni liige

Kairi Tozen-Pütsepp –    Lääne-Tallinna Keskhaigla    kutsekomisjoni liige

Kristi Kuura –   Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts     kutsekomisjoni liige

Margit Emberg – SA Väärtustades Elu                               kutsekomisjoni liige

Silja Mets-Oja –   Tallinna Tervishoiu Kõrgkool              kutsekomisjoni liige