Raseduskriisi nõustaja kutseandmine

Kutseandmine

Kutseandmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on: 

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Lisainfo:

Kutsekoja koduleht

Kutsesüsteemi tutvustus

Raseduskriisi nõustaja kutse taotlemisega seotud dokumendid ja vormid:

Raseduskriisi nõustaja kutsestandard: Raseduskriisi nõustaja kutse – tase 6

Raseduskriisi nõustaja kutse andmise kord:leiad siit

Kutseeksami tasud: leiad siit

 

Hindamisstandard: raseduskriisi nõustaja tase 6

Palume kutseeksami eest tasuda MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühingu arvele  Swedbankis

IBAN EE332200001120147839

 

Kutse saamiseks esitatavad dokumendid ja vormid: 

Avaldus

CV

Eneseanalüüsi vorm

Juhtumianalüüsi vorm

Kutse taotlemiseks  saab dokumente esitada 17. septembrist – 17. oktoobrini 2018.a. 

Dokumentide esitamise tähtaeg  on 17.oktoober 2018. a.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata epostile: ena.soodla@save.ee

 

Kutsekomisjoni liikmed:

1) Tööandjad

Margit Emberg, SA Väärtustades Elu

Margit Luiga, Tartu Ülikooli Kliinikum

2) Töötajad/spetsialistid

Kristi Kuura, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

Kairi Tozen-Pütsepp, Lääne-Tallinna Keskhaigla

3) Koolitajad

Silja Mets, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

4) Muud osapooled

Irena Bartels, Eesti Ämmaemandate Ühing